השירותים שלנו

בס"ד

                
     ללקוחותינו וידידינו הנכבדים שליט"א
פינת העשרת הידע:

מה היא  הערת אזהרה?

הערת אזהרה הינה  רישום בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) שהדירה שעליה רשומה הערת

אזהרה, אינה פנויה לעסקא,ושלמישהו יש זכויות עליה בנוסף לבעלים.

כשרוכשים דירה, ולפני שיתאפשר לרשום את הדירה על שם הבעלים החדשים שרכשו אותה,

רושמים הערת אזהרה לטובת הרוכשים, כך שכל מי שיתעניין כדי לרכוש אותה יראה את ההערת

אזהרה וידע שיש כבר קונה קודם שזכויות קודמות, וימנע מלרכוש אותה.

הערת אזהרה הינו אמצעי בטחון חשוב כנגד רמאויות וכדי למנוע מכירת דירה לשני קונים זה    

אחר זה. הערת אזהרה אפשרית רק כשהנכס רשום בלשכת רישום מקרקעין.

בנכסים שאינם רשומים בלשכת רישום מקרקעין רושמים משכון אצל רשם המשכונות, וגם

שולחים עותק של החוזה לחברה המשכנת, אבל ההגנה במקרים כאלו קצת פחותה, ופחות בולטת.

                                                    בכבוד רב ובברכה,

                                                                  יעקב רוזנברג וכל צוות המשרד.

מאמרים